click tracking
Обработване на счетоводни документи.
Изготвяне и съхранение на счетоводни регистри, междинно и годишно  
приключване.
Изготвяне и подаване на дневници за покупките, дневници за  
продажбите, спрвки-декларации и VIES декларации,  съгласно  
изискванията на ЗДДС
Изготвяне и подаване на декларации, документи по ИНТРАСТАТ.
Изготвяне и подаване на ГФО, ГДД и ГОД.
Изготвяне на периодични отчети за нуждите на управлението.
Ведомости за работни заплати
Администриране на персонала
23 години
с опит в Рекламата
Работно време: 9:30  -  17:30  от понеделник до петък  тел. 02/ 946-17-52    Moб.:  0 88 99 15 828,  
Е-mail
l: info@kometring.com